Megoldást kereső, nyugodt erő | Magyar összefogás Skip to main content
Megoldást kereső, nyugodt erő

Megoldást kereső, nyugodt erő

Kihirdették a Magyar Összefogás listáját – Folytonosság és új arcok

A múlt héten a Magyar Összefogás támogatói aláírásgyűjtésével és a jelöltek listájának átadásával megkezdődtek az előkészületek a november 4-ére kiírt nemzeti tanácsi választásokra. A Magyar Összefogást csütörtökön több mint négyezer szavazásra jogosult polgár támogatta aláírásával, aminek köszönhetően pénteken átadhatták a dokumentumokat a Köztársasági Választási Bizottságnak. Ennek apropóján tegnap sajtótájékoztatót tartottak a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai székházában, ahol Pásztor István, a párt elnöke, és Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője, a Magyar Nemzeti Tanács jelenlegi elnöke szólt az egybegyűltekhez, ugyanakkor a jelöltek névsorát is bejelentették.
A vajdasági magyarság ez év novemberében immár harmadik alkalommal választhatja meg közvetlen úton, a külön választói névjegyzékre feliratkozott polgárok szavazataival a Magyar Nemzeti Tanács tagjait.
Pásztor István felszólalásában kitért arra, hogy a múlt csütörtökön összesen 4246 támogatói aláírást gyűjtöttek össze. Ez a négy évvel ezelőtti számhoz képest több mint négyszázzal több támogatót jelent. Szerinte ez azt jelenti, hogy a VMSZ mozgósító ereje és szervezettsége töretlen, hogy az emberek fontosnak tartják az MNT-t, ugyanakkor azt is bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösségben nincs elitváltó hangulat, hisz az emberek méltányolják azt az erőfeszítést és azt a teljesítményt, amit a VMSZ és az előző összetételű MNT produkált.
– A Vajdasági Magyar Szövetség az előző két választási gyakorlatot követve most is egy közösségi listával vesz részt a soron következő nemzeti tanácsi választásokon. Ez egy olyan lista, amely mögött folyamatosan fellelhető lesz a VMSZ erőteljes támogatása, nemcsak a kampány fázisában, hanem azt követően a lista tagjainak a Magyar Nemzeti Tanácsban való működése tekintetében is. Ez egy közösségi lista, amely reprezentatív is. Részben a VMSZ tagjaiból áll, részben pedig nem a párt tagjaiból, számszerűsítve, 19-en a VMSZ tagjai és 16-an nem. A listán egyértelműen látszik, hogy a párthovatartozás nem zárja ki a szakmaiságot. Egy olyan listát szerettünk volna összeállítani, amely egyrészt biztosítja a folytonosságot, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy új arcok jelenjenek meg a közéletben – mondta Pásztor István, hozzátéve, hogy a listán 27 olyan személy szerepel, akik az előző összetételű MNT munkájában nem vettek részt. Mint megtudtuk, a listával igyekeztek Vajdaság egész területét lefedni, ugyanakkor a listán szereplők tevékenységi köre is változatos, többen az oktatás területén aktívak, többen elsősorban kulturális tevékenységet folytatnak, de szerepelnek rajta jogászok, újságírók, lelkészek is.
– A listán olyanok szerepelnek, akik nemzetileg elkötelezettek, akik mögött komoly egyéni teljesítmények vannak, és akikről nyugodt lelkiismerettel feltételezzük, hogy részei lesznek annak a megoldást kereső, nyugodt erőnek, amilyennek az MNT-nek az elkövetkező négy évben is lennie kell. A Magyar Nemzeti Tanács a számunkra egy érdekérvényesítő eszköz, a közösségépítés, a közösségi érdekérvényesítés eszköze, és ilyen szempontból azt az utat kell, hogy járja, amelynek a létjogosultságáról, amelynek a bizonyosságáról meg vagyunk győződve. Ez pedig nem más, mint a közösségi érdekek megfogalmazása, azon érdekek felmutatása, az érdekek megvalósítása mentén partnerkapcsolat építése, nem pedig a hőbörgés és a konfliktuskeresés – fogalmazott Pásztor.
Hajnal Jenő elmondta, hogy az MNT az elmúlt négy évben a rendszerszintű gondolkodást, a stratégiai cselekvést és a párhuzamosságok kizárását tartotta fontos feladatának. A Magyar Összefogás listavezetője szót ejtett az elmúlt négy évben az oktatás területén végzett tevékenységükről, például a Vackor programról, amely a magyar nyelven való tanulást hivatott népszerűsíteni, és azokról a fejlesztésekről, amelyeket a középiskolákban, mindenekelőtt a szakiskolákban sikerült kieszközölni. Ugyanakkor arról is szót ejtett, hogy Szabadkán elkészült a képzőközpont, ahol többek között mechatronikai, gyógypedagógiai és logopédiai képzés indult, de megnyitotta kapuit az újvidéki Európa Kollégium is. Hajnal Jenő emellett a kultúra, a tájékoztatás, a nyelvhasználat területén elért sikerekről is beszámolt.
– A jövőre nézve azt szeretném csak elmondani, hogy ami elkezdődött, azt folytatni szeretnénk, mert mind a rendszerszintű gondolkodás, mind a stratégiai cselekvés, mind pedig a párhuzamosságok kizárása területén a tervezés szintjén újabb mozzanat fog megjelenni, hisz Szerbiában és Magyarországon olyan új stratégiai tervek születnek, amelyekkel együtt szinkronba tudjuk hozni az MNT stratégiai gondolkodását is a legfontosabb területeken – fogalmazott Hajnal Jenő.


Magyar Szó, B.em

2018. szeptember 28.

Valasztasi program